Paperback ä ഗുരുസാഗരം PDF/EPUB É

➽ [Download] ✤ ഗുരുസാഗരം By O.V. Vijayan ➲ – Stockpm.pro സനാതനമായ ഊര്‍ജ്ജം ജൈവരൂപങ്ങളിലൂടെ സഫലീകരിക്കുന്ന പ്രയാണവും പരിണാമവുമാണസനാതനമായ ഊര്‍ജ്ജം ജൈവരൂപങ്ങളിലൂടെ സഫലീകരിക്കുന്ന പ്രയാണവും പരിണാമവുമാണ്‌ ഗുരു മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമായുളള സമസ്‌ത സമ്പര്‍ക്കങ്ങളിലും എന്തിന്‌ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും മൃഗവും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായുളള കൂട്ടായ്‌മകളില്‍പോലും ഗുരു അന്തര്?.

?ലീനനാണ്‌ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുദ്ധം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുവാന്‍ ചെല്ലുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി കാണുന്നത്‌ ഈ അദ്ധ്യായനത്തിന്റെ മഹാമഹമാണ്‌ ശിഥിലമായ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിലൂടെയും പ്രണയനൈരാശ്യത്തിലൂടെയും നിരവധി ദുഃഖദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്.

Paperback  ä ഗുരുസാഗരം PDF/EPUB É

Paperback ä ഗുരുസാഗരം PDF/EPUB É O V Vijayan was born in Palakkad on July 2 1930 His father O Velukkutty was an officer in Malabar Special Police of the erstwhile Madras Province in British IndiaFormal schooling began at the age of twelve when he joined Raja’s High School Kottakkal in Malabar directly in to sixth grade The following year Velukkutty was transferred and Vijayan joined the school at Koduvayur in Palakkad

ഗുരുസാഗരം pdf ഗുരുസാഗരം eBook?ലീനനാണ്‌ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുദ്ധം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുവാന്‍ ചെല്ലുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി കാണുന്നത്‌ ഈ അദ്ധ്യായനത്തിന്റെ മഹാമഹമാണ്‌ ശിഥിലമായ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയിലൂടെയും പ്രണയനൈരാശ്യത്തിലൂടെയും നിരവധി ദുഃഖദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *